Ja till detaljplaner för Gruvstadspark

Kommunfullmäktigesalen i Kiruna stadshus (Igloo).

Igår beslutade politikerna i kommunfullmäktige att anta detaljplanerna för Gruvstadspark 2, etapp 2 och 3.

Syftet med ändringarna i detaljplanerna är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri.

I etapp 2 ingår delar av nuvarande centrum och i etapp 3 finns del av SJ-området.

Kommunfullmäktige beslutade även om genomförandeavtal för de båda etapperna.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark