Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Anläggningsarbeten startar

Trafikverket informerar om att anläggningsarbeten kring Karhuniemi/Lokstallet startar i maj. Byggtrafik kommer att färdas i områdena och framkomligheten är begränsad.

Närmast Karhuniemi/Lokstallet bygger Trafikverket en cirkulationsplats. En gångpassage under E10 kommer ska knyta ihop Karhuniemi med Lokstallet och det anläggs en gång- och cykelväg i området samt en bro över ny E10 för gående och skidspår.

Skiss Trafikverket.

Närmast Kurravaaravägen bygger Trafikverket tre bropassager samt en cirkulationsplats som ansluter Kurravaaravägen till nya E10.

Skiss: Trafikverket

Enligt Trafikverket så pågår arbetena fram till hösten 2019. Bropassage för Jägarspåret beräknas stå klar hösten 2018.

Trafikverket uppmanar alla trafikanter att vara försiktiga både för egen säkerhet och med hänsyn till dem som arbetar vid vägen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark