Sommarens arbeten kring Malmvägen

Under sommaren pågår bygg- och anläggningsarbeten på och vid Malmvägen, som kommer att påverka framkomligheten.

Dessa projekt pågår i nya Kiruna centrum:

Malmvägen asfalteras, får belysning och busshållplatser byggs.
Gång- och cykelvägen i anslutning asfalteras och grönytor färdigställs.
Parkeringsplatser byggs i anslutning till stadshuset.
Dagvattenparken färdigställs med bland annat plantering av växter.
Ny huvudledning och anslutningar i väster mot skjutbaneområdet.
Saneringsarbeten pågår.
Stadstorget Etapp 1 växer fram.

Annons, Tekniska Verken i Kiruna AB (pdf) , 944.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark