Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Sommarens arbeten kring Malmvägen

Under sommaren pågår bygg- och anläggningsarbeten på och vid Malmvägen, som kommer att påverka framkomligheten.

Dessa projekt pågår i nya Kiruna centrum:

Malmvägen asfalteras, får belysning och busshållplatser byggs.
Gång- och cykelvägen i anslutning asfalteras och grönytor färdigställs.
Parkeringsplatser byggs i anslutning till stadshuset.
Dagvattenparken färdigställs med bland annat plantering av växter.
Ny huvudledning och anslutningar i väster mot skjutbaneområdet.
Saneringsarbeten pågår.
Stadstorget Etapp 1 växer fram.

Annons, Tekniska Verken i Kiruna AB (pdf)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark