Plan för handelsgatan

Foto: Tomas Utsi

Planeringen för hur den framtida handelsgatan ska se ut är klar. Det blir fyra mötesplatser inomhus med handel och upplevelser i en bra mix.

Flera mötesplatser inomhus, som alla har en egen stil och utformning, mindre aktörer i kombination med de stora kedjorna ska skapa starka kundstråk i och runt de nya handelskvarteren. För att skapa de bästa förutsättningarna fö en väl fungerande handel har Kirunabostäder låtit göra en omfattande utredning av handeln i samband med Kiruna kommun, LKAB och WSP.

Första planen över Kirunas handelsgata

Den första planen över Kirunas nya handelsgata. De gulmarkerade ytorna är hotell/restauranger, de ljusblå är mindre aktörer och de mörkblå större aktörer. Illustration: WSP, wester+elsner

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark