Ett historiskt ögonblick

Här tar Conny Persson, kulturchef emot kulturminnesmärket av Rasmus Norling, kommunantikvarie, Kiruna kommun.

Idag plockades det finaste arkitektpriset, Kasper Salinpriset ned tillsammans med det historiska byggnadsminnesmärke som varit uppsatta i Kirunas gamla stadshus Igloo.

År 1964 tilldelades Igloo ett av Sveriges äldsta och mest välkända arkitekturpris, Kasper Salinpriset. År 2001 fick Igloo ett byggnadsminnesmärke. På grund av gruvans påverkan på staden beslutade Länsstyrelsen i Norrbottens län om ändring av byggnadsminnet 2012, där det anges "att byggnadens gestaltning i idé och konkret material ska tas tillvara". Därmed har också byggnaden genomgått en omfattande dokumentation.

- Visst känns det tråkigt att det ska rivas. Men minnet av vårt gamla stadshus kommer att leva vidare genom allt vi sparar. Det mesta får en ny plats och funktion i vår nya stadskärna och på så vis kommer det gamla leva kvar i det nya, säger Rasmus Norling, kommunantikvarie.

Se en kort video i kommunens YouTube-kanal:

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark