Omläggning vid Lokstallet enligt Trafikverkets information

Under oktober pågår Trafikverkets arbete med att ansluta befintlig och ny E10 vid Lokstallet, vilket innebär begränsad framkomlighet under tiden.

Under 2-3 veckor med start i början av oktober kommer norrgående och södergående trafik särskiljas (se Trafikverkets karta nedan).

Norrgående och södergående trafik skiljs åt under oktober.
En tillfällig anslutningsväg byggs i området för att ansluta befintlig och ny E10. Anslutningsvägen kommer vara i bruk från slutet av oktober tills hösten 2020 då etapp 2 är klar. Den befintliga förbifarten på befintlig E10 kommer tas bort (se karta nedan).

Tillfällig anslutningsväg för E10 tills hösten 2020.
Trafikverket uppmanar personer som rör sig i områdena att vara försiktiga samt att följa skyltning på plats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark