Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Omläggning vid Lokstallet enligt Trafikverkets information

Under oktober pågår Trafikverkets arbete med att ansluta befintlig och ny E10 vid Lokstallet, vilket innebär begränsad framkomlighet under tiden.

Under 2-3 veckor med start i början av oktober kommer norrgående och södergående trafik särskiljas (se Trafikverkets karta nedan).

Norrgående och södergående trafik skiljs åt under oktober.
En tillfällig anslutningsväg byggs i området för att ansluta befintlig och ny E10. Anslutningsvägen kommer vara i bruk från slutet av oktober tills hösten 2020 då etapp 2 är klar. Den befintliga förbifarten på befintlig E10 kommer tas bort (se karta nedan).

Tillfällig anslutningsväg för E10 tills hösten 2020.
Trafikverket uppmanar personer som rör sig i områdena att vara försiktiga samt att följa skyltning på plats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark