Trafikverket informerar: Tillfällig cirkulationsplats vid Tuolluvaara.

En tillfällig cirkulationsplats är i bruk för att arbetena med etapp 2 av ny E10 ska kunna utföras.

En tillfällig cirkulationsplats är i bruk för att arbetena med etapp 2 av ny E10 ska kunna utföras. Trafikverket har tagit emot en del synpunkter, och ser över möjliga åtgärder.

I veckan lades trafiken mot Tuolluvaara och nya centrum om till en tillfällig cirkulationsplats för att Trafikverket ska kunna utföra arbetena med etapp 2 av nya E10. Den kommer vara i drift under högst ett år. Under hösten 2020 läggs trafiken om helt eller delvis till slutligt läge för den nya sträckningen av nya E10.
Tuolluvaaravägen kommer vara grusväg över vintern med ökad driftsbevakning. Trafikverket har fått en del synpunkter om att cirkulationsplatsen upplevs mörk och att skyltningen bör förbättras. De tillfälliga trafikanordningarna följer gällande krav och föreskrifter och Trafikverket har en kontinuerlig bevakning av trafiksäkerheten, samtidigt som upplevelsen av säkerheten är viktig. Därför har skyltningen nu kompletterats, och ytterligare skyltar kommer att sättas upp under nästa vecka. Trafikverket kommer även sätta upp en estetisk belysning så cirkulationsplatsen upplevs som trevligare.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark