Trafikverket informerar: E10 leds om genom centrala Kiruna

Stationsgatan ses rakt fram i bilden och korsningen mot Hjalmar Lundbohmsvägen till höger.

Trafikverket kommer stänga av befintlig E10 i Kiruna mellan cirkulationsplatsen mot Silfwerbrandtsgatan och korsningen för Stationsgatan, från 20 april för att kunna garantera en säker väg.

Täta kontroller av vägen som gjorts av både LKAB och Trafikverket har visat på rörelser i marken till följd av gruvdriften. När tjälen går ur marken blir ofta rörelserna starkare och vägen riskerar bli ofarbar. Med anledning av det väljer Trafikverket nu att leda om trafiken genom centrum via Silfwerbrandtsgatan, Hjalmar Lundbomsvägen och Stationsvägen.

Med anledning av omläggningen kommer Trafikverket att genomföra en del åtgärder på omledningsstråket. Bland annat har refuger tagits bort för att underlätta för tyngre fordon. De kommer också att säkerställa säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Omledningen kommer att gälla fram tills etapp två av den nya E10 öppnas för trafik i oktober 2020. Då ersätter den nya E10 den nuvarande dragningen.

Mer information och karta över omledningen finns på Trafikverkets hemsida (länk). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark