Trafikverket arbetar med planering för ny järnvägsstation

Foto: Kjell Törmä

Trafikverkets arbete med att ta fram en järnvägsplan för en ny järnvägsstation i Kiruna pågår. Myndigheten meddelar att beslut om placeringen är drygt ett år bort.

Nu intensifierar Trafikverket arbetet med att ta fram en järnvägsplan för ny järnvägsstation i Kiruna. Under arbetet kommer Trafikverket att jobba med en referensgrupp där bland andra Region Norrbotten, Kiruna kommun, LKAB, turistnäringen samt två samebyar ingår. Trafikverket, som ansvarar för att det finns en tillgänglig och funktionell järnvägsstation för person- och godstrafik i Kiruna, jobbar med flera olika placeringsalternativ. Läs mer på

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark