Ny gräns för vilka fastigheter som påverkas

Karta: LKAB

LKAB har presenterat ny information med en tydligare gräns för vilka fastigheter i Kiruna som kommer att påverkas fram till år 2035 när huvudnivå 1365 är utbruten.

Gränsen, som drogs år 2004 för det framtida påverkansområdet, har justerats baserat på ny kunskap om markdeformationer. Gruvföretagets nya information med den justerade gränsen innebär att ett 20-tal fastigheter, både privata och kommunala som till exempel sporthallen och före detta Thulegården, hamnar utanför påverkansområdet. Dessa byggnader kommer inte att påverkas av gruvbrytningen innan år 2035.

Ett 20-tal andra fastigheter mot Luossavaara, som tidigare inte klassats som berörda, hamnar samtidigt inom det påverkade området. Dessa är fastigheter som i stor utsträckning ägs av LKAB.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark