Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Norrbottens museum samtalar om stadsomvandlingen

Foto: Kjell Törmä från år 2017.

Norrbottens museum har en ny programserie på YouTube som berättar om vad som händer i stadsomvandlingen med koppling till kulturmiljö och kulturarv.

I programmet deltar Kiruna kommuns kommunantikvarie Clara Nyström. Samtalet i programmet handlar om vad som hittills skett i Kirunas stadsomvandling, vad som har flyttats och vad har rivits samt om hur den nya stadskärnan kommer att se ut.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark