Digital rundvandring på brandstationen

Den sista oktober 2020 lämnade räddningstjänsten den gamla brandstationen och flyttade in i den nya vid Industrivägen-Maskinvägen, mitt emot bilprovningen. I filmen nedan får vi en visning på den nya räddningstjänsten.

Den nya stationen har fått en strategisk placering sydväst om nya stadskärnan. Den gamla brandstationen i Kiruna, som har funnits sedan 1994, används inte längre då den påverkas av markrörelser från gruvan.

Fakta om den nya brandstationen:
-Bygget av den nya stationen startade i september 2017 och stod klart i september 2020.
-I anslutning till den nya byggnaden finns ett toppmodernt övningshus där brandmännen kan öva på olika typer av insatser.
-Den nya räddningstjänsten är mindre än den gamla, men är ändå med sina dryga 5000 kvadratmeter en stor byggnad.
-I lokalerna för ny räddningstjänst finns också Skoltransporter, Verksamhetsservice och Bokbussen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark