Det lyser om ny E10 - se Trafikverkets film

Foto: Kjell Törmä

Belysningen längs den nya E10:an är inspirerad av den närliggande fjällvärlden och återkommer i bland annat cirkulationsplatser och gång- och cykelportar. Se Trafikverkets film.

Den effektfulla belysningen går att se längs broarna. Den röda färgen utgör en röd tråd längs sträckan. På ett par av träbroarna över E10 som leder skidåkare och andra mot Luossavaaara är belysningen utformad som fjälltoppar. Vid cirkulationsplatsen vid Tuollavaara följer ljussättningen säsongernas variationer och avslutas vintertid med en norrskensliknande belysning mot den vita snön.

I flera av portarna för fotgängare, cyklister, skidåkare och skoteråkare finns stora ljusplåtar som föreställer fjäll i kommunen. Ljusplåtarna har gjorts utifrån fotografier som är tagna av lokala fotografer.

Så småningom kommer plåtarna användas som en del av en konstvandring. På plåtarna finns QR-koder monterade på plåtarna som senare kommer att leda till mer information om varje ljusinstallation.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark