Fem hus flyttades till ny adress

Fotot visar ett rött hus som flyttas på en trailer. Framför huset ser vi en gul följebil och personal. I bakgrunden ser vi Kiirunavaara gruva.
Ett av fem SJ-hus som har flyttats till en ny adress. Foto: 7 september 2022.

I början av september 2022 flyttades fem så kallade SJ-hus från Järnvägsområdet till Lokstallsområdet. Flytten genomfördes av LKAB.

På Järnvägsområdet stod hus som uppfördes av SJ i början av 1900-talet - samtidigt som staden Kiruna byggdes upp. De så kallade SJ-husen byggdes som bostäder för SJ:s personal i närheten av järnvägen och platsen för den numera avvecklade järnvägsstationen. Anledningen till att de gamla byggnaderna flyttats är att Järnvägsområdet där de stod påverkas av gruvbrytningen.

Tre av byggnaderna är byggda år 1910 i nationalromantisk stil och kännetecknas av kraftiga vindskivor med dekorativa detaljer och rundbågiga vindsfönster. De flyttades till den nya vägen Zettervallsvägen, namngiven efter Folke Zettervall som var chefsarkitekt på SJ i början av 1900-talet.

De två andra husen är byggda år 1915. Byggnaderna har helvalmat sadeltak och stående panel som bryts av med en gördellist. Vid arbetet med flytten har största möjliga hänsyn tagits till kulturvärdena och många originaldetaljer kommer att bevaras, som bland annat vindsfönstren på de nationalromantiska byggnaderna.

Flytten av SJ-husen gick via Signalgatan, Nordkalottvägen, förbi den tillfälliga järnvägsstationen och sedan vidare mot Lokstallet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark