Kirunas gamla centrum avvecklas

Fotot visar en huslänga som rivs.
Kvarteret Ortdrivaren är först ut att avvecklas. Foto taget från Hjalmar Lundbohmsvägen den 28 mars 2023.

Hösten 2022 invigdes Kirunas nya stadskärna och nu pågår förberedelserna för avvecklingen av stadens gamla centrum.

I september förra året invigdes Kirunas nya stadskärna under festliga former samtidigt som handeln flyttade från dåvarande centrum till de nya galleriorna längs handelsgatan i nya stadskärnan. Nu finns här både lokala handlare och ett antal butikskedjor med en blandning av butiker, kaféer, restauranger och övrig service som ger en bred variation. Samtidigt fortsätter den nya stadskärnan att byggas och utvecklas. Hyresgäster i lägenheter och kommersiella lokaler flyttar in allt eftersom nya byggnader står klara samtidigt som färdigställande av infrastruktur; gator, gång- och cykelvägar samt belysning fortsätter.

Under vintern har kvarter i Kirunas gamla centrum stängslats in.

Först ut att avvecklas är kvarteret Ortdrivaren med husen som i folkmun döpts till Snusdosan, Spottkoppen, Berlinmuren och Mullbänken. Under vintern pågår invändiga förberedelser inne i byggnaderna och under våren startar den utvändiga rivningen. Även byggnaderna kring Martinssons hörna och ned mot busstationen, runt Biblioteksgatan samt Meschplan med gamla Palladium och Centrum-huset inhägnas inför kommande rivning. När byggnaderna senare har rivits omvandlas platserna till gruvstadspark, ett parkområde med bland annat lekparker och parkbänkar. På så sätt skapas en mjuk övergång mellan gruvan och staden. Läs mer om avvecklingen av områdena i gamla centrum på LKAB:s webbplats om samhällsomvandlingen, se länken nedan.

Fotot visar en gata och hus som stängslats in.
Biblioteksgatan i gamla centrum stängslas in inför avveckling. Foto januari 2023.
Fotot visar ett brunt höghus bakom ett stängsel och en väg bredvid.
Kvarteret Ortdrivaren fotograferat från Lars Janssonsgatan i Kirunas gamla centrum den 28 mars 2023.
Fotot visar en gata med hus på båda sidor.
Föreningsgatan i Kirunas gamla centrum där bland annat Meschplan har stängslats in. Foto taget 28 mars 2023,
Fotot visar en husrad bakom stängsel.
Kvarteret Ortdrivaren, fotot taget från Hjalmar Lundbohmvägen i januari 2023.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark