Fem kilometer nya ledningar

Fotot visar ledningar som anläggs i marken. I bakgrunden ses Luossavaarabacken mot en blå himmel.
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Tekniska Verken, Kiruna kommun, Veidekke och Tyréns.

Just nu pågår en av de största kulvertinvesteringarna i Kirunas historia. Det handlar om att ledningarna som förser Kiruna med fjärrvärme och dricksvatten kommer att påverkas av de sprickor och deformationer som gruvan orsakar. Därför anläggs nya ledningar som en del av stadsomvandlingen.

Nya ledningar från Luossavaara till nya stadskärnan ska anläggas.

Bakgrunden till det omfattande projektet är att hela Kiruna ska värmas av grön spillvärme från LKAB och då behövs den nya ledningen. Arbetet med att göra om ledningar i Kiruna är uppdelat i tre etapper och ska vara klart år 2025.

Det är ett komplext projekt som inte kommer att gå någon obemärkt förbi då det i vissa områden kommer att behöva sprängas berg för att ledningarna ska kunna anläggas. En del gator kommer att ha begränsad genomfartstrafik och även gång- och cykelvägar påverkas periodvis.

De drygt fem kilometer nya ledningarna anläggs från Bangatan via Matojärvi, Högalidsområdet, Lappgatan, Jägaregatan och ansluter till befintligt ledningsnät vid jägarområdet. Projektet är komplicerat och utförs därför som ett samverkansprojekt mellan Tekniska Verken, Kiruna kommun, Veidekke och Tyréns.

Fotot visar en väg med en skylt om avspärrning.
Hjalmar Lundbohmsvägen med utfart mot E10 påverkas tillfälligt av arbetet.

Adam Fouad och Andreas Hancke är underentreprenörer till Berggren & Bergman, där de arbetar med licensierad rörentreprenad.
-Det här är viktigt för Kiruna, säger Adam Fouad.
-Det är ett roligt och spännande jobb, säger Andreas Hancke och tillägger att varje rör väger två ton.

För mer information inklusive karta besök Tekniska Verkens webbplats, se länken nedan.

Fotot visar två personer som arbetar med rörläggning.
Andreas Hancke och Adam Fouad är underentreprenörer.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark