Hälsans Stig har flyttat

Fotot visar en skylt med en person som promenerar på en stig.
Hälsans Stig är redo för promenader.

På grund av att stadsomvandlingen når Föreningsgatan och området mot Kiruna kyrka har Hälsans Stig i Kiruna C flyttats! Nu är stigen redo för promenader!

Den nya sträckan är cirka sju kilometer lång och har kvar vissa delar från den äldre dragningen. Hälsans Stig passerar bland annat Kiruna sjukhus och handelsområdet längs Österleden. Det finns även möjlighet att välja en kortare och lättare slinga på cirka två kilometer.

Stigens andra slinga rundar Lomboloområdet och är cirka fem kilometer lång. Hälsans Stig följer här områdets gång- och cykelbanor och passerar bland annat Raketskolan, Lekplats Rösvägen och Rymdhuset.

Välkommen att prova den nya Hälsans Stig!

Läs mer om Hälsans Stig i Kiruna och hämta en karta, se länken nedan.

Om Hälsans Stig

Hälsans Stig är ett initiativ som Riksförbundet HjärtLung startat. Idag finns 160 stycken Hälsans Stig i Sverige. Kommuner kan ansöka om att få skapa en stig hos förbundet. I Kiruna var det Folkhälsorådet som föreslog att en stig skulle etableras.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark