Här parkerar du i Kiruna centrum

Karta, här parkerar du i Kirunas stadskärna.

In- och utfart till parkeringar sker nu via Storhandelsgatan från Malmvägen, där det även finns en ny parkeringsyta med 190 platser. Ladda ner kartan nedan.

Tidigare infart till parkeringar via Midnattsolsvägen upphör och är endast öppen för gångtrafik. P-skiva i tre timmar gäller för samtliga parkeringar om inte annat anges. P-skiva finns att hämta i Kiruna stadshus.

Kirunas stadskärna sommaren 2023.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark