VA-arbeten i centrum

Fotot taget från drönare sommaren 2023 visar hus och gator i centrum.
Kirunas stadskärna med handelsgatan/Torggatan mitt i bilden.

Fredag den 3 november 2023 startar Tekniska Verken i Kiruna AB arbete med VA-åtgärder i korsningen Alvar Janssons gata och Torggatan. Arbetet beräknas pågå i ungefär en vecka och innebär att korsningen stängs av.

Följ skyltning samt iakttag försiktighet! Samordningsmöte kommer att hållas med de som är närmast berörda.

Korsningen är markerad med gult, se karta nedan.

VA-arbete i korsningen Torggatan och Alvar Janssons start 3 november 2023 och pågår cirka en vecka.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark