Biltema planerar etablering i Kiruna

Fotot är taget från drönare och visar vägar med en rondell med en pil för placering av den nya etableringen
Biltema planerar att etablera sig i Kiruna. På bilden ses rondellen med E10 rakt fram, Tuolluvaaravägen till vänster och Lombololeden till höger. Foto Åke Jönsson

I slutet av februari 2024 sade kommunstyrelsen i Kiruna i en avsiktsförklaring ja till att företaget Biltema får förvärva ett område i Kirunas nya stadskärna. Detta för etablering av ett nytt varuhus.

Biltemas nya varuhus, som planeras bli 7500 kvadratmeter stort, kommer att erbjuda ett omfattande urval av produkter för bil, bilvård, bygg, båt, fritid, hem och teknik – allt under ett och samma tak och självklart med ett stort och luftigt Biltema Café.

Kommunen arbetar med att ta fram en detaljplan vid Tuolluvaararondellen. Syftet med planen är att exploatera området för bostäder, handel och andra verksamheter. Tanken är att den ska antas under år 2024-2025.

Enligt avsiktsförklaringen får Biltema förvärva cirka 25000 kvadratmeter inom området när detaljplanen har vunnit laga kraft. Villkoren regleras i ett markanvisningsavtal som tas fram under året.

Fotot är taget från drönare och visar vägar och den framtida placeringen i en lila ruta.
Den lila markeringen visar Biltemas framtida tomt.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark