Gamla centrum fortsätter avvecklas

Vy från Hjalmar Lundbohmsvägen mot Kirunas gamla centrum den 21 mars 2024. I mitten det gula Tempohuset. Till höger ses det gamla biblioteket.

I samband med invigningen av nya stadskärnan hösten 2022 startade LKAB:s rivning av gamla centrum.

Från början pågår invändigt arbete i de byggnader som senare rivs. Bilderna visar den pågående avvecklingen.

15 juni 2023. Kvarteret Ortdrivaren innan avvecklingen.

Kvarteret Ortdrivaren avvecklades först

I kvarteret stod byggnaderna som i folkmun döpts till Snusdosan, Spottkoppen, Berlinmuren och Mullbänken.

Geologgatan i gamla centrum. Foto 19 mars 2024
21 mars 2024. Vy från Hjalmar Lundbohmsvägen mot den gamla busstationen och Biblioteksgatan.
Mars 2024. Vy från Lars Janssonsgatan mot Föreningsgatan där delar av gatan har stängts av, inför avveckling av byggnader längre ner på gatan.
Föreningsgatan i oktober 2023. Här ses förberedelserna för rivning av Centrumhuset, gamla Palladium och husen kring Meschplan längre ner på gatan.
Foto taget i maj 2023 visar förberedelserna för rivning av byggnaderna kring Martinssons hörna.
Här stod tidigare byggnaderna kring Martinssons hörna. Foto 19 mars 2024.
Gamla Hjalmar Lundbohmsskolan förbereds för rivning. Till vänster ses skolbyggnaden och till höger bostäder som också påverkas av gruvbrytningen. Foto 12 april 2024.
Vy från Skolgatan mot Linnéstigen och den gamla Hjalmar Lundbohmsskolan som förbereds inför avveckling. Foto 15 april 2024.

Gruvstadsparker

Platserna, där byggnader som avvecklats tidigare stod, omvandlas senare till gruvstadspark, ett parkområde med bland annat lekparker och parkbänkar. På så sätt skapas en mjuk övergång mellan gruvan och staden så att ingen behöver bo närmast gruvindustriområdet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark