Anläggningsarbeten startar

Torggatan med korsande Alvar Janssons gata i april 2024. Längre fram på Torggatan skymtar del av Stadshustorget.

Kiruna kommun och Tekniska Verken startar anläggande av ytskikt och belysning i Kirunas centrum i mitten av maj månad. Arbetet innebär störningar kring Torggatan, Alvar Janssons gata, Midnattsolsvägen, Kulturvägen samt Stadshustorget mellan kvarter 3 och stadshuset.

Nedan ses en karta där berörda områden markerats med grönt.

Tekniska Verken i Kiruna AB utför anläggningsarbete i centrum.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark