Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Fortsatt lugnt inom verksamheterna

Ingen av förvaltningens brukare har drabbats av Covid-19.

Fortsatt inslag av både säsongsinfluensa både bland brukare och anställda. Följ Folkhälsomyndighetens information som kommer fortlöpande.

Tills vidare gäller de tidigare så kända rekommendationerna:

-Tvätta händer med tvål och vatten, alternativt handsprit.
-Håll avstånd.
-Stanna hemma vid minsta symtom på förkylning.

Särskilt boende
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Social omsorg (LSS)
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Hemtjänst/hemsjukvård
Konstaterade: 0
Misstänkta: 4

Östra kommundelen
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark