Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Kiruna kommun uppmärksammar den samiska nationaldagen 6 februari 2021

Sedan 1993 firas den samiska nationaldagen.

Den samiska flaggan är för alla samer


Den samiska nationaldagen är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Detta år högtidhåller Kiruna kommun nationaldagen genom att hissa den samiska flaggan och låta klockspelet ringa ut den samiska nationalsången Sámi soga lávlla, Samefolkets sång

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Malin Rolund