Kiruna kommun uppmärksammar den samiska nationaldagen 6 februari 2021

Sedan 1993 firas den samiska nationaldagen.

Den samiska flaggan är för alla samer


Den samiska nationaldagen är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Detta år högtidhåller Kiruna kommun nationaldagen genom att hissa den samiska flaggan och låta klockspelet ringa ut den samiska nationalsången Sámi soga lávlla, Samefolkets sång

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Malin Rolund