Kiruna kommun samlar
fritidsfrågorna under ett tak

”Kiruna kommun präglas av ett starkt föreningsliv, ett stort
intresse från allmänheten kring ett aktivt friluftsliv och ett
stort engagemang kring Kiruna kommuns roll och ansvar”,
säger Stefan Sydberg, ordförande i fritidsutskottet och andre
vice ordförande i kommunstyrelsen.

Från och med den 1 maj samlas fritidsfrågorna under ett tak hos kommunledningsförvaltningen vid Kiruna kommun, för närhet till beslut,
utökat samarbete och tillgänglighet, samordning av information och ett
samlat grepp på frågorna.

Tekniska verken har sedan 2015 haft ansvaret för driften för flera av
kommunens fritidsanläggningar och bidragit till en god utveckling av dessa.

Genom den centrala omorganisationen och bildandet av fritidsutskottet, med kopplingen till kommunstyrelse, hamnar fritids- och föreningsfrågorna
nu nära kommunledningen.

Ledamöter i fritidsutskottet är
Stefan Sydberg (M), ordförande
Gunnar Selberg (C)
Sten Nylén (SJVP)
Siv Gunillasson-Sevä (S)
Jonas Stålnacke (S)

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg