Communitydans Kiruna

Deltagare sökes! Communitydans i Kiruna
Deltagare sökes! Communitydans i Kiruna

Communitydans Norrbotten 2024 i Boden och KIRUNA söker deltagare till hösten!

Är du nyinflyttad i Boden eller Kiruna? Eller har du sedan länge varit bosatt i någon av dessa städer? Önskar du att träffa nya människor och hitta en mötesplats i din kommun? Är du nyfiken på dans och skapande med kroppen? Då är du varmt välkommen att vara med i Communitydans Norrbotten!

Under hösten 2024 kommer en unik chans till att medverka i en grupp som möts genom dans i Boden respektive Kiruna. Deltagande är helt kostnadsfritt och består av tre träffar ledda av en danskonstnär. Insatsen är ett samarbete mellan projektet Dansutveckling Norrbotten och flera parter i de respektive kommunerna.

Håll utkik efter mer info som kommer under augusti!

Dansutveckling Norrbotten är ett samverkansprojekt mellan Danskonsulenten Region Norrbotten och Danscentrum Norr som syftar till att främja förutsättningarna för professionella dansare i Norrbotten.

I detta projekt är Kiruna kommun samverkanspart.

Community Dance Norrbotten 2024 in BODEN & KIRUNA is looking for participants this autumn!

Are you a newcomer to Boden or Kiruna? Or have you been a long-time resident of one of these cities? Do you want to meet new people and find a meeting place in your municipality? Are you curious about dance and creating with your body? Then you are warmly welcome to join Community Dance Norrbotten!

In the autumn of 2024, there will be a unique chance to participate in a group that meets through dance in Boden and Kiruna, respectively. Participation is completely free of charge and consists of three meetings led by a dance artist. The initiative is a collaboration between the Dansutveckling Norrbotten (Dance Development Norrbotten) project and several parties in the respective municipalities.

Keep an eye out for more info coming during August!

Dansutveckling Norrbotten is a collaborative project between Danskonsulenten Region Norrbotten and Danscentrum Norr that aims to promote the conditions for professional dancers in Norrbotten.

In this project the municipality of Kiruna is collaborating.

#dansutevcklingnorrbotten #dans #communitydans #dance #communitydance #norrbotten #northensweden #boden #kiruna #kulturrådet #regionnorrbotten

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sofia Lagerlöf Määttä