Läsårsplan för 2020-2021 är beslutad

Nu är elevernas läsårsplaner för Kiruna kommuns grundskolor och Lapplandsgymnasium beslutade.

För att underlätta för familjer som har barn/ungdomar i både grundskolan och gymnasiet så samarbetar Kultur- och utbildningsförvaltningen med Lapplandsgymnasium då elevernas läsårsplaner tas fram. Detta gör att läsårsplanerna i stort sett är lika men ett par mindre skillnader finns för läsåret 2020/2021.

Gemensamt för både grundskolan och gymnasiet är att

  • läsåret startar 24 augusti 2020 och slutar 11 juni 2021.
  • sista skoldagen innan jullovet är 18 december 2020 och första skoldagen efter jullovet är 7 januari 2021.
  • höstlovet är vecka 44 2020, sportlovet är vecka 10 2021 och påsklovet är vecka 14 2021.

Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiekolan är att

  • eleverna i gymnasiet har en extra lovdag efter sportlovet (måndag v 11)
  • eleverna i grundskolan har en extra lovdag på skärtorsdag (tisdag v 13)

Elevläsårsplan Kiruna kommuns grundskolor 2020-2021 , 114.4 kB.

Elevläsårsplan Lapplands gymnasium 2020-2021 , 67.4 kB.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson