Önskemål om synpunkter på förslag till Elevläsårsplan 2021/2022

Smörbollar

När ska barnen och ungdomarna i Kiruna kommuns grundskolor ha sommarlov?

Det finns vissa regler i skollagen om hur läsåret för eleverna i grundskolan får förläggas - det ska till exempelt vara minst 178 skoldagar, alla skoldagar ska förläggas på vardagar och läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Utifrån skollagen och synpunkter som inkommit tidigare år har vi tagit fram ett förslag på läsårsplan för 2021/2022. Nu vill vi gärna ha elevers och vårdnadshavares synpunkter på vad ni tycker om vårt förslag.

Förslag till Elevläsårsplan 2021/2022 , 129.4 kB.

Eventuell synpunkter skickas per mejl till caroline.andersson@kiruna.se senast onsdag 2 december.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson