Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Önskemål om synpunkter på förslag till Elevläsårsplan 2021/2022

Smörbollar

När ska barnen och ungdomarna i Kiruna kommuns grundskolor ha sommarlov?

Det finns vissa regler i skollagen om hur läsåret för eleverna i grundskolan får förläggas - det ska till exempelt vara minst 178 skoldagar, alla skoldagar ska förläggas på vardagar och läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Utifrån skollagen och synpunkter som inkommit tidigare år har vi tagit fram ett förslag på läsårsplan för 2021/2022. Nu vill vi gärna ha elevers och vårdnadshavares synpunkter på vad ni tycker om vårt förslag.

Förslag till Elevläsårsplan 2021/2022

Eventuell synpunkter skickas per mejl till caroline.andersson@kiruna.se senast onsdag 2 december.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson