Elevenkät om trygghet och studiero

Lärande hälsa och trygghet

Under vecka 6-9 genomför kultur- och utbildningsförvaltningen sin årliga elevenkät i de kommunala grundskolorna om trygghet och studiero.

Enkäten är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som ska bidra till en likvärdig skola för alla. Våren 2022 är endast eleverna i årskurs 3 som besvarar kommunens egen enkät eftersom eleverna i årskurs 5 och 8 besvarar Skolinspektionens skolenkät denna termin.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson