Funderar du på att skjuta raketer vid nyår

Fyrverkerier ovanför LKAB. Foto: Kjell Törmä
Foto: Kjell Törmä

Viktig information till dig som planerar att skjuta raketer vid nyår.

Utomhus
När fyrverkerier ska avfyras utomhus kan du komma att behöva tillstånd. Tillstånd krävs om avfyrandet med hänsyn till tidpunkten, platsen och övriga omständigheter skulle kunna innebära en risk för skada eller annan olägenhet för person eller egendom.

Ansök om tillstånd för fyrverkerier hos polisen Länk till annan webbplats.

Raketer med styrpinne
Från och med 1 juni 2019 krävs särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen. Övriga typer av fyrverkerier påverkas inte av den ändrade bestämmelsen. För mer information se MSB:s webbplats eller polisen.

På MSB: s hemsida finns också info om när man behöver utbildning och om utbildningsanordnare. Närmaste utbildare finns i Luleå (LTU).

Läs mer här om utbildning och om utbildningsanordnare Länk till annan webbplats.

Lokala ordningsföreskrifter i Kiruna kommun

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson