Ansökan Covid-19 stöd

Ansökan Covid-19 stöd - för ideella föreningar

Covid-19 har drabbat föreningslivet i Sverige väldigt hårt på många olika sätt och i vissa fall skapat ett akut ekonomiskt läge.

Kiruna kommuns fritidsutskott har beslutat att föreningslivet i Kiruna har möjlighet att ansöka om kompensation för ekonomiskt bortfall på grund av Covid-19 relaterade skeenden. För år 2020-2021 kan ansökan göras fram till 2021-04-23. Fritidsutskottet tar 2021-05-17 beslut om nivå på stöd till respektive sökande förening.

Denna ansökningsomgång riktar sig främst till föreningar med brutet räkenskapsår. Ytterligare en ansöknings omgång kommer ut under hösten 2021.

Stödet kan vara i form av nedsättning av avgifter för lokaler eller ett direkt ekonomiskt stöd. Ansökan ska vara inkommen senast 23 april 2021.

För ansökan, informtion och kontaktuppgifter

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sofia Lagerlöf Määttä