Tillfällig busshållplats vid Kristallen

På grund av sommarens arbeten längs Malmvägen sätts en ny tillfällig busshållplats upp vid Kristallen. Även du som kör bil till stadshuset berörs.

Med anledning av pågående anläggningsprojekt utanför Kristallen kommer den befintliga busshållplatsen att monteras ned. En tillfällig på- och avstigningsplats finns vid Yamaha center på Maskinvägen, från och med måndag den 14/6. Se bild.

De som kör bil till Kristallen dirigeras om via Maskinvägen – Ställverksvägen – PT92-11 (kraftstationen) och in på stadshusparkeringen. Omdirigering sker från och med måndag den 14/6.

Läs mer här om sommarens arbeten!

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson