Beviljat snöskoterförbudsområde mellan Katterjåkken, Vassijåkken, E10:an och järnvägen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-31, § 16 att bvilja tillfälligt skoterförbudsområde under perioden 2022-02-11 till och med 2022-06-01.

Det gäller även under snösäsongen 2022-12-01 till och med 2024-06-01 inom samma område.

Snöskoterförbudet gäller inte för personer som avses i 1 § första stycket 1-3

terrängkörningsförordningen och personer som utför uppgifter enligt 1 § andra stycket 3-4 terrängkörningsförordningen eller SMHI:s egen personal vid körning i anslutning till utförande av sitt arbete på mätstationen.

Förbudet gäller inte vid färd på snöskoterleder inom de ovan nämnda områden

Här hittar du beslut och karta

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas