Beviljat snöskoterförbudsområde Rágesvárri med omnejd

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-03-25 att bevilja tillfälligt skoterförbudsområde under perioden 2022-04-04 till och med 2022-04-15, enligt kartbilaga.

Snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § första stycket 1-3 terrängkörningsförordningen (1978:594) och personer som utför uppgifter enligt 1 § andra stycket 3-4 terrängkörningsförordningen

Talma sameby har en skyldighet att meddela om behovet av tillfälligt snöskoterförbud upphör eller förändras inom förbudsperioden

Här hittar du beslut och karta

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas