Beviljat snöskoter-förbudsområde inom Talma sameby

Kommunstyrelsens ordförande beslutar

att med stöd av § 3 terrängkörningslag (1975:1 313) jämte § 15 terrängkörningsförordning (1978:594) bifalla Talma sameby:s ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde under perioden 2022-04-16 till och med 2022-05-07, enligt kartbilaga

att snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § första stycket 1-3 terrängkörningsförordningen (1978:594) och personer som utför uppgifter enligt 1 § andra stycket 3-4 terrängkörningsförordningen

att Talma sameby har en skyldighet att meddela om behovet av tillfälligt snöskoterförbud upphör eller förändras inom förbudsperioden

Här hittar du beslut och karta

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark