Beviljat snöskoter-förbudsområde inom Laevas sameby

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-05-11 att bevilja tillfälligt skoterförbudsområde under perioden 2022-05-11 till och med 2022-06-01, enligt kartbilaga.

att med stöd av § 3 terrängkörningslag (1975:1313) jämte § 15 terrängkörnings­förordning (1978:594) bevilja Gabnas samebys ansökan om tillfälliga snöskoterförbudsområden under perioden 2022-05-10 till och med 2022-05-24 enligt kartbilaga

att snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § 1 st. 1-3 p och personer som utför uppgifter enligt 1 § 2 st. 3-4 p. terrängkörningsförordningen

att Laevas sameby har en skyldighet att meddela om behovet av tillfälligt snöskoterförbud upphör eller förändras inom förbudsperioden

Här hittar du beslut och karta

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas