Begränsad tillgång till Malmvägen från 16 maj

Måndag den 16 maj inhägnas arbetsområdena för de pågående anläggandeprojekten på Malmvägen och Torget. Detta innebär att inga fordon kommer att kunna passera på den delen av Malmvägen som är framför stadshuset, mellan Sparbanken och strax efter Scandic Kiruna.

Fordon som ska till Aurora kultur & kongress, parkeringsgaraget och Scandic Kiruna hänvisas att köra via Svarta Björns gata, Linbanevägen, Aili Kangas gata.

Den lokala busstrafiken leds om via Maskinvägen där det finns en tillfällig busshållplats. Turistbussar leds via Maskinvägen, Ställverksvägen och in till P-plats vid parkering mitt emot Scandic Kiruna, se karta.

Stadshusparkeringen är tillgänglig via Malmvägen som förut, men med en ny infart. Transporter till stadshuset kör ordinarie väg mellan kvarter 2-3 tills vidare. Gående leds via skyltar och staket till stadshuset samt till Scandic Kiruna.

Begränsad tillgång till Malmvägen gäller fram till den 1 september 2022.

För karta, se länk till sida på denna webb

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark