Anläggningsarbeten i Kirunas stadskärna

Fotot taget med drönare visar hus, vägar och parkeringsplatser med bilar på sommaren.
Vy med handelskvarteren närmast samt de första tio kvarteren i centrum. Längst ner till vänster ses ytan med parkeringsplatserna som stod klara hösten 2023. Foto sommaren 2023.

På denna sida publiceras anläggningsarbeten i Kirunas stadskärna.

Start mitten av maj 2024 för anläggande av ytskikt och belysning

Kiruna kommun och Tekniska Verken anlägger ytskikt och belysning etapp 2 i centrum. Arbetet startar i mitten av maj månad och innebär störningar kring följande gator: Torggatan, Alvar Janssons gata, Midnattsolsvägen, Kulturvägen samt Stadshustorget mellan kvarter 3 och stadshuset.

Se karta nedan där berörda områden är markerade med grönt.

Obs, kartan uppdaterad 2 maj.

I maj 2024 startar anläggningsarbete i stadskärnan.
Torggatan med korsande Alvar Janssons gata i april 2024. Längre fram ses Stadshustorget.

In- och utfart till parkeringar sker via Storhandelsgatan från Malmvägen, där det även finns en parkeringsyta med 190 platser.

Tidigare infart till parkeringar via Midnattsolsvägen har upphört och är endast öppen för gångtrafik.

P-skiva i tre timmar gäller för samtliga parkeringar om inte annat anges. P-skiva finns att hämta i Kiruna stadshus. Parkering Kiruna centrum karta. , 695.7 kB.

Parkeringsplatser finns även i parkeringshus på Aili Kangas gata och till ordinarie taxa. Betala via betalautomat eller via appen Parkster.

Illustrationen visar en karta med vägar och hus.
Hösten 2023 stod 190 nya parkeringsplatser klara.

Infrastrukturprojekt spillvärme- och vattenledningar

Just nu anläggs drygt fem kilometer nya fjärrvärme- och vattenledningar från Luossavaara till Malmvägen i nya centrum. Projektet pågår fram till 2025 och utförs som ett samverkansprojekt mellan Tekniska Verken, Kiruna kommun, Veidekke och Tyréns. Läs mer om hur arbetet påverkar dig samt se en karta på Tekniska Verkens webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark