Flyktingar från Ukraina till Kiruna

Kiruna kommun har nu fått en första anvisning av flyktingar från Ukraina.

En familj kommer i slutet av augusti. Kiruna kommun har sedan tidigare ett antal flyktingar från det krigsdrabbade Ukraina som sökt sig till kommunen med stöd av massflyktsdirektivet utan att gå via Migrationsverket.

Kommunens integrationsenhet har under sommaren ställt i ordning byggnaden där hotell Ferrum tidigare huserade för flyktingmottagning. LKAB har kostnadsfritt ställt byggnaden till förfogande för flyktingmottagningen.

Kommunens nya enhetschef för arbetsmarknadsenheten, Ann-Sofie Åkerlind, har tillsammans med sin personal tagit fram en plan för hela cykeln från mottagande till dess att vår nyanlända går ut i arbetsliv och flyttar till egna bostäder.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson