Beviljat snöskoter-förbudsområde inom Jukkasjärvi

Kommunstyrelsens ordförande beslutar

att med stöd av § 3 terrängkörningslag (1975:1313) jämte § 15 terrängkörnings­förordning (1978:594) bevilja Polismyndighetens ansökan om tillfälliga snöskoterförbudsområden under perioden 2023-01-11 till och med 2023-01-13

att snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § 1 st. 1-3 p. terrängkörningsförordningen (1978:594) och personer som utför uppgifter enligt 1 § 2 st. 3-4 p. terrängkörningsförordningen

Här hittar du beslut

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas