Dags att söka föreningsbidrag 2023

Nu är det dags att ansöka om föreningsbidrag.

Nu är ansökningsperioden för de olika föreningsbidragen som kultur- och utbildningsförvaltningen handlägger öppna.

Läs mer på hemsidan om de olika bidragen eller logga in via Actor Smartbook som förening.

Vänligen

Handläggarna för föreningsbidrag


Sofa Lagerlöf Määttä, sofia.lagerlof-maatta@kiruna.se

Malin Rolund, malin.rolund@kiruna.se


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson