Beviljat snöskoter-förbudsområde inom Talma sameby

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2023-01-26 att bevilja tillfälligt skoterförbudsområde under perioden 2023-01-28 till och med 2023-02-17, enligt kartbilaga. Nedan följer beslutet i sin helhet.

Kommunstyrelsens ordförande beslutar

att med stöd av § 3 terrängkörningslag (1975:1313) jämte § 15 terrängkörnings­förordning (1978:594) bevilja Talma samebys ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde under perioden 2023-01-28—02-17 enligt kartbilaga

att snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § 1 st. 1-3 p. terrängkörningsförordningen (1978:594) och personer som utför uppgifter enligt 1 § 2 st. 3-4 p. terrängkörningsförordningen, det vill säga:

  • Statliga och kommunala tjänstepersoner i tjänsteärende
  • Läkare distriktsköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning
  • Fjällräddningen samt vid räddningstjänst statliga brandkårer eller kommunal organisation för räddningstjänst
  • Transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga trängande fall
  • Skotertrafik i samband med renskötsel

att snöskoterförbudet inte ska gälla för markägare/nyttjanderättshavares nyttotrafik inom förbudsområdet

att Talma sameby har en skyldighet att meddela om behovet av tillfälligt snöskoterförbudet upphör eller förändras inom förbudsperioden

Här hittar du beslut och karta

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas