Beviljat snöskoter-förbudsområde inom Laevas sameby

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2023-03-02 att bevilja tillfälligt skoterförbudsområde under perioden 2023-03-06 till och med 2023-03-23, enligt kartbilaga. Nedan följer beslutet i sin helhet.

Kommunstyrelsens ordförande beslutar

att med stöd av § 3 terrängkörningslag (1975:1313) jämte § 15 terrängkörnings­förordning (1978:594) bevilja Laevas samebys ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde under perioden 2023-03-03—2023-03-23 enligt kartbilaga

att snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § 1 st. 1-3 p.

terrängkörningsförordningen (1978:594) och personer som utför uppgifter enligt 1 § 2 st. 3-4 p. terrängkörningsförordningen d v s

  • Statliga och kommunala tjänstepersoner i tjänsteärende
  • Läkare distriktsköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning
  • Fjällräddningen samt vid räddningstjänst statliga brandkårer eller kommunal organisation för räddningstjänst
  • Transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga trängande fall
  • Skotertrafik i samband med renskötsel

att Laevas sameby har en skyldighet att meddela om behovet av tillfälligt snöskoterförbudet upphör eller förändras inom förbudsperioden

Området som avses i Laevas samebys ansökan måste anses vara ett begränsat mindre område och framstår som väl avvägt. Inga kommunala skoterleder påverkas. Statliga skoterleder undantas vilket innebär att varken näringsliv, turism eller ortsbefolkning utestängs från fjällvärlden på grund av beviljad ansökan.

Här hittar du beslut och karta Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas