Kirunabostäder tar över projektledningen av nya badhuset

Kiruna kommun har avbeställt resterande konsulttjänst från We Group avseende badhusbygget. En ny projektledning direkt under Kirunabostäder övertar ansvaret från och med i dag den 16 mars.

Projektet är kraftigt försenat och fördyrat. Konsulten och entreprenörerna har olika uppfattning om vad detta beror på och vilka parter som helt eller delvis har ansvar för detta. Detta har lett till att samordningen inte fungerar i projektet och framdriften blir lidande samtidigt som kostnadsutvecklingen och tidsplanen blir oklar.

Kommunen äger projektet och måste nu säkra upp att bygget slutförs inom en skälig tid och att kostnadsutvecklingen säkras upp. Detta sker genom att Kirunabostäder direkt övertar projektledningen.

Detta är ett av en del andra beslut som vi tillsammans med kommunledningsförvaltningen har fattat. Vi i kommunledningen tar genom detta ansvar, för att göra det vi kan, för att begränsa de ekonomiska konsekvenserna som badhuset har på kommunens totala ekonomi, säger kommunalrådet Mats Taaveniku.

Under förmiddagen har Kirunabostäder informerat berörda entreprenörer om den nya projektledningen, som alltså tar över i dag. Målsättningen är att bygget ska fortsätta utan avbrott eller störningar på grund av detta. Beslutet är fattat av kommunledningen i samråd med Kirunabostäder.


Kirunas nya badhus

Med sin centrala placering är det nya badhuset en karaktärsbyggnad som berör, men ändå samspelar och förstärker omgivningen på ett bra sätt.

Alla barn, unga och vuxna oberoende av bakgrund och förutsättningar ska uppleva tillgänglighet, trygghet och trivsel. Det nya badhuset kommer att vara större än dagens och ha helt andra möjligheter både för lek, rekreation och motion.

Läs mer och se visionsbilderna här!

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson