Tillfälligt skoterförbudsområde i Vássevággi

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2023-04-17, § 109 om ett tillfälligt skoterförbudsområde under perioden 2023-04-20 till och med 2023-05-31, enligt kartbilaga. Nedan följer beslutet i sin helhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) jämte 15 § terrängkörnings­förordningen (1978:594) besluta om ett tillfälligt snöskoterförbudsområde under perioden 2023-04-20—2023-05-31, enligt kartbilaga,

att snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § 1 st. 1-3 p.

terrängkörningsförordningen och personer som utför uppgifter enligt 1 § 2 st. 3-4 p. terrängkörningsförordningen d v s

  • statliga och kommunala tjänstepersoner i tjänsteärende,
  • läkare distriktsköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning,
  • fjällräddningen samt vid räddningstjänst statliga brandkårer eller kommunal organisation för räddningstjänst,
  • transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga trängande fall, och
  • skotertrafik i samband med renskötsel

att snöskoterförbudet inte ska gälla för anläggningen Lapland Resorts nyttotrafik inom förbudsområdet, och

att etablerat färdstråk för allmänhet från Vassijaureanläggningen till Nordalssliften får nyttjas för skotertransporter.

Här hittar du beslut och karta Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas