Fuktskadorna på Nya Raketskolan

Foto: Jörgen Medman

Uppdatering om processen kring fuktskadorna på Nya Raketskolan. Under eftermiddagen den 14 december höll skolchef Viktoria Björklund och rektorer möte med all personal som jobbar i skolbyggnaden.

Medarbetarna informerades om nuläget och om ett erbjudande från arbetsgivaren om en frivillig hälsoundersökning vid Kirunahälsan.

All personal som önskar samtala om sin hälsa och som önskar en hälsoundersökning med fokus på eventuell påverkan av fukt i byggnaden kommer erbjudas tidsbokning från och med december, säger skolchef Viktoria Björklund.

Eleverna erbjuds hälsosamtal

Under vårterminen kommer skolsköterskor vid Centrala elevhälsan i skolförvaltningen att erbjuda hälsosamtal till alla elever som önskar. Det kommer på så sätt finnas möjlighet till enskilda samtal om hälsoproblem med eventuell koppling till fuktproblematik.

Provsvaren troligen klara före årsskiftet

Vid mötet fanns möjlighet att ställa frågor även till företrädare för Kirunabostäder vad gäller processen med provtagning och åtgärder av fuktskador. Provsvar på de prover som är tagna i skolan har ännu inte blivit klara och därför går det i dagsläget inte att svara på om det finns mer fukt än den redan konstaterade. Provsvar förväntas blir klara innan årsskiftet.

Arbetet med att flytta ut årskurs 9 till gymnasiet fortlöper enligt plan. Flytt kommer att ske i början av vårterminen 2024.

Frågor och svar

Det finns en webbsida på Kiruna kommuns webbplats med frågor och svar om fuktproblematiken på Nya Raketskolan. Sidan uppdateras löpande med ny information.

Frågor och svar om Nya Raketskolan

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin