Ventilationen på Nya Raketskolan har brister

Ytterfasaden med de runda fönstren på Nya raketskolan i vintermiljö.
Del av Nya Raketskolans fasad. Foto: Jörgen Medman

Här följer uppdaterad information om arbetet med att åtgärda de fuktskador som konstaterats på Nya Raketskolan. Under jullovet har bland annat ventilationen i skolan kontrollerats. Den obligatoriska ventilationskontrollen visar på brister i ventilationsaggregaten.

I samband med övrig provtagning på skolan har vi även gjort en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, i hela byggnaden. Ventilationskontrollen är inte godkänd på grund av brister i installerade värmeväxlare i ventilationsaggregaten. Det betyder att en större del använd luft cirkulerar i lokalen, jämfört med hur det normalt ska vara. Problemet har uppstått genom att väsentliga delar av ventilationsaggregaten har åldrats och slutat fungera. Troligen har ventilationen försämrats successivt genom åren.

Fastighetsägaren har satt in åtgärder för att på kort sikt lösa problemet. På lång sikt kommer det att krävas nya aggregat.

Hur påverkar den försämrade ventilationen inomhusmiljön?

Det blir ett sämre utbyte av friskluft i lokalerna. Vi har konstaterad mikrobiell tillväxt i lokalerna och det är möjligt att den försämrade ventilationen kan påverka inomhusmiljön på ett negativt sätt.

Eftersom ventilationsproblemen har uppstått över tid, så har ingen drastisk förändring uppstått i inomhusmiljön just nu. Det enda som har skett är att vi har konstaterat problem med ventilationsaggregaten. Det är positivt för då kan vi också åtgärda problemet.

Frågor och svar

Det finns en webbsida på Kiruna kommuns webbplats med frågor och svar om fuktproblematiken på Nya Raketskolan. Sidan uppdateras löpande med ny information.

Frågor och svar om Nya Raketskolan

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin