Välbesökt föräldramöte om Nya Raketskolan

Två kvinnor står på en scen bredvid varandra.
Viktoria Björklund, skolchef, och Emilia Töyrä, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, svarade på frågor. Foto: Kiruna kommun

Drygt 120 föräldrar hade kommit till mötet på Aurora kultur & kongress den 21 februari. Kiruna kommun har bjudit in till tre föräldramöten under februari om den byggnadsrelaterade ohälsan vid Nya Raketskolan och verksamhetens flytt ut ur skollokalerna under vårterminen.
– Vi ska lösa det här tillsammans, sa skolchef Viktoria Björklund.

Det första mötet i onsdags genomfördes tillsammans med vårdnadshavare till elever i förskoleklass, anpassad grundskola och årskurs 1–3 på Nya Raketskolan,

Kvällen inleddes med information av Viktoria Björklund, skolchef, och Henrik Lindmark, fastighetsförvaltare på Kirunabostäder. De berättade om skadeläget, renoveringen av den västra fasaden, genomförda hälsoundersökningar och den kommande flytten av verksamheten. Efter det fanns tid för frågor och dialog.

Med vid frågestunden fanns också skolans rektorer Annika Andersson och Anna Holmström, liksom huvudskyddsombudet Madeleine Bengtsson från Sveriges Lärare. Även Emilia Töyrä, ordförande för kultur- och utbildningsnämnden, deltog vid mötet och besvarade frågor.

Många frågor och förslag

Deltagarna var engagerade. De ställde många frågor och gav dessutom förslag på lösningar. Flera av frågorna handlade om vilka lokaler som kommer att användas vid flytten, varför inte moduler ställs upp, om skoltransporter, och om klasser kommer att delas. Det fanns också funderingar över hur problemen med byggnaden kan ha uppstått. Många frågor saknar svar idag, men Kiruna kommuns tydliga ambition är att informera både skriftligen och muntligen kontinuerligt och transparent så snart det finns svar.

Flera föräldrar uttryckte oro för att barnen kan uppleva otrygghet i samband med förändringarna.

Ambitionen är att behålla elevgrupperna intakta så långt det är möjligt, sa Viktoria Björklund. Det kommer att uppstå utmaningar under resans gång, men vi ska lösa det här tillsammans. Föräldrar kan hjälpa till genom att prata med och lugna sina barn. Vi ska flytta tillbaka till en frisk byggnad.

Det ställdes frågor om de kostnader som renoveringen innebär för en kommun som redan är ekonomiskt hårt pressad. Finns det pengar för renovering och flytt?

– Det här måste vi genomföra, sa Emilia Töyrä. Era barn ska få gå i en skola som fungerar. Det måste få kosta pengar. Flytten kan bli hattig, men vi ska klara av det.

Fler föräldramöten

Kiruna kommun anordnar ytterligare två informationsträffar. Samtliga informationsmöten har samma upplägg och innehåll – de är bara riktade till olika föräldragrupper. Den som har varit på ett möte behöver inte komma på fler om man inte vill. Inbjudan har skickats till berörda vårdnadshavare.

Vårdnadshavare med elever på Nya Raketskolan får regelbunden information om processen via lärplattformen V-klass. Kiruna kommun publicerar också information kontinuerligt på webbsidan nedan.

Frågor och svar om Nya Raketskolan

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin