Skoter- och hundförare: Visa hänsyn när du möter ren

Vinterlandskap i fjällen med renar på väg upp på ett fjäll.
Foto: Min Odda Giron

Under vintern och vårvintern behöver renarna, liksom många andra djur, få lugn och ro. I år är det sämre vinterbete vilket gör att renarna rör sig över större områden för att hitta mat. De behöver hushålla med sin energi, vilket blir svårt om de blir störda av till exempel skotertrafik.

Det är därför viktigt att du som skoter- och hundförare visar respekt och hänsyn när du möter renar. Nedan följer några råd om hur du ska agera när du upptäcker eller möter renar.

  • Om du ser eller möter betande eller vandrande renar - ta hänsyn och kör försiktigt. Stanna och välj en annan väg om möjligt.
  • Så långt det är möjligt, försök att planera dina turer efter befintliga skoterleder.
  • Ta reda på var tillfälliga och befintliga förbudsområden finns och respektera dem.
  • Om du passerar renstängsel där det finns grindar, stäng alltid efter dig.
  • Undvik att köra där du ser en ren - Oftast så finns det fler i området och det kan vara svåra att upptäcka renar för otränat öga.
  • Ha uppsyn och håll din hund kopplad i närheten av renar.

I Kiruna kommun finns det sju samebyar: Könkämä, Lainiovuoma, Sárevuopmi, Talma, Gabna, Laevas och Vittangi skogssameby.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson