Skyltprogram för Kiruna kommun

Skylt med texten här skapar vi nya Kiruna.
Exempel på skyltning enligt skyltprogrammet. Foto: Kjell Törmä

Kiruna kommun har tagit fram riktlinjer för såväl inre som yttre skyltning för kommunala byggnader.

Skyltprogram

Programmet för yttre skyltning ska ge en visuellt sammanhållen vägledning och information till boende och besökare i kommunen och samtidigt stärka kommunens identitet. Skyltprogrammet ska dessutom fungera som hjälpmedel för kommunen och dess underleverantörer vid val av material, färg och placering av olika typer av skyltar.

Skyltprogrammet samspelar med bebyggelsen av det nya Kiruna samtidigt som den återkopplar till stadens historia. Det är också viktigt att anpassa skyltprogrammet efter lokalbefolkningens samt nationella och internationella besökares behov.

Skyltprogram för Kiruna kommun , 9.1 MB.

Riktlinjer för inre skyltning

Skyltprogrammet har utvecklats för att underlätta hur orientering i kommunala anläggningar och bidrar till att göra Kiruna till en attraktiv kommun.
Programmet ska fungera som hjälpmedel för kommunen och dess underleverantörer vid val av material, färg och placering av olika typer av skyltar.
Behovet av vägledning i olika typer av inre kommunala anläggningar är stort och målet är att skapa en tydlig, strukturerad och långsiktigt hållbar lösning för kommunens alla olika behov av inre skyltning. Ett sammanhållet, stilrent och tydligt skyltsystem bidrar till Kirunas strävan att upplevas som en inkluderande och framåtriktad kommun.
Programmet bygger på Kiruna kommuns grafiska profil och harmonierar med skyltprogrammet för yttre miljö. Vid utformningen av skyltprogrammet tas stor hänsyn till storlekar, minoritetsspråk och tillgänglighetsaspekter.
Tydlig grafik och bildspråk på skyltarna underlättar orientering och kommunikation i kommunen.

Skyltprogram inre skyltning i kommunala verksamhetslokaler , 16.8 MB.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson